உள்ளத்து உணர்வறிவேன் உடன்பிறப்பே

காட்சிகள் வேறு
களங்கள் வேறு
உள்ளத்து உணர்வறிவேன்
உடன்பிறப்பே!

0 மறுமொழிகள்:

Related Posts with Thumbnails