விஜயகாந்தின் காமடி டைம்

விஜயகாந்த் - பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன்....

உங்களுக்கு என்ன அரசியல் பாரம்பர்யம் இருக்கிறது?

விஜயகாந்த்: நான் காமராஜரை பக்கத்தில் நின்று பார்த்திருக்கிறேன். எம்.ஜி. ஆருடன் கை குலுக்கி இருக்கிறேன்.....

பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன்: எம்.ஜி. ஆருக்கு பிறகு அரசியலில் தெளிவுள்ள தலைவராக நான் விஜயகாந்தை பார்க்கிறேன்...

-------

கருத்து கந்தசாமி: அப்ப பண்ருட்டியார் அடுத்த தேர்தல்ல நிக்கப்போறது கீழ்ப்பாக்கம் தொகுதியோ!!!!

நான்காம் எஸ்டேட்களின் நாலாந்தரங்கள்

The Fourth Estate என்று ஜனநாயகாத்தை காக்கும் தூண்களில் ஒன்றாக பத்திரிக்கைதுறையை குறீப்பிடுவதுண்டு. ஆனால் அவர்களின் செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது. குறைந்தபட்ச நேர்மையாவது இருக்கிறதா? செய்திகள் பரிமாற்றம் என்ற நிலையிலிருந்து செய்திகளை திணித்தல் என்றாகி விட்டது. இவர்களின் நிலை எலும்புத்துண்டுக்கு அலையும் நாயின் நிலைதான். வீசப்படும் எலும்புத்துண்டிற்கேற்ப விசுவாசம் இருக்கும்....


சுதந்திரப்போராட்டம் முதல் இன்றைய குஷ்பு வரை எப்படி எல்லாம் தரங்கெட்டுப் போயிருந்தன என்பதைப் பற்றி அவ்வப்போது பார்ப்போம்.
( வருமானமற்ற நேர்மையான பத்திரிக்கைகளை விட்டு விடுவோம் )

என் பார்வையில்

சமுதாயத்தின் நிகழ்வுகளை என் பார்வையில் எப்படிக் காண்கிறேன் என்பதை இந்த வலைப்பூவில் எழுதப்போகிறேன்....
Related Posts with Thumbnails