சோதனை பதிவு

திசைகள் இதழில் எனது கவிதை

வாழ்க்கையெனும் ஓடம் http://www.thisaigal.com/jan06/PoemMuthukumaran.htm

1 மறுமொழிகள்:

ENNAR said...

கவிதை நன்றாக உள்ளது

Related Posts with Thumbnails